Dopravní stavby

Služby

V oboru dopravních staveb zpracováváme projektové dokumentace ve všech stupních stanovených stavebním zákonem, dle požadavku investora a to od studií až po tendrové a prováděcí dokumentace.

Zaměřujeme se na komplexní projekty novostaveb i rekonstrukci stávajících dopravních staveb.

U projektové přípravy zajišťujeme pomocí našich stálých partnerů nezbytné podklady (polohopis a výškopis, diagnostika vozovky, geologický průzkum, statické posouzení).

V rámci komplexních projektů koordinujeme v rámci naší kanceláře i projektovou dokumentaci z oboru vodohospodářských staveb (kanalizace, vodovod, úpravy vodních toků, hydrotechnické posouzení propustků, mostních objektů). Dále v rámci našich projektů koordinujeme činnost externích partnerů (sdělovací vedení, elektrické vedení vč. VO, plynovody, sadové úpravy).

Projektované záměry projednáváme s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a majiteli dotčených pozemků, případně zařízení.

Na naše projekty poskytujeme autorský dozor. V rámci projektů zpracovaných v rámci jiných dopravních kanceláří jsme pro investory schopni vykonávat technický dozor investora.

Na základě uděleného povolení k provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací, nazývané jako „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“, jsme pro Vás schopni vypracovat bezpečnostní audit / inspekci pozemních komunikací.

 Dále zpracováváme pasporty místních komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení.

Specializujeme se na tyto oblasti:

  • Silnice
  • Místní komunikace
  • Účelové komunikace (polní a lesní cesty)
  • Cyklostezky
  • Křižovatky, přechody pro chodce, zklidňování dopravy
  • Revitalizace sídlišť
  • Parkoviště,
  • Uspořádání dopravy v rámci průmyslových areálů
  • Vyřízení povolení sjezdů na PK


Vybrané reference

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Veselí nad Moravou

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Olomoucký kraj

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Město Krnov

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Biomac s. r. o.

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Město Zábřeh

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Město Kopřivnice

Stupeň PD: DUR, DSP, DPS

Investor: Statutární město Olomouc

Stupeň PD: DUR

Projekty zpracováváme například pro: