dotační poradenství

Služby

Poskytujeme investorům z řad veřejného i soukromého sektoru ucelenou nabídku služeb. Od spolupráce při vzniku myšlenky, přes projekci, zajištění financování, technický dozor, až po vlastní uvedení opatření do provozu a monitoring plnění stanovených cílů v době udržitelnosti. Členové našeho týmu disponují certifikací PRINCE 2. Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Velkou pozornost věnujeme volbě řešení, přípravné fázi projektu a preciznímu nastavení všech parametrů.                                     

Specializujeme se na dotační financování níže uvedených typových projektů:

  • Mokřady
  • Malé vodní nádrže
  • Poldry
  • Odbahnění rybníků
  • Parkové výsadby
  • Výsadby ve volné krajině
  • Nakládání s dešťovými vodami
  • Vsakovací parkoviště
  • Dopravní stavby s akcentem na bezpečnost dopravy

Vybrané reference

Investor: Obec Nový Malín

Rozpočet projektu: 1,3 mil. Kč

Dotační zdroj: OPŽP

Investor: Obec Nový Malín

Rozpočet projektu: 1,7 mil. Kč

Dotační zdroj: OPŽP

Investor: Obec Nový Malín

Rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč

Dotační zdroj: OPŽP

Investor: Obec Nový Malín

Rozpočet projektu: 0,8 mil. Kč

Dotační zdroj: OPŽP