Vodohospodářské stavby

Služby

V oboru vodohospodářských staveb zpracováváme projektové dokumentace ve všech stupních stanovených stavebním zákonem, dle požadavku investora a to od studií až po tendrové a prováděcí dokumentace.

Zaměřujeme se na komplexní projekty novostaveb i rekonstrukci stávajících vodohospodářských staveb.

U projektové přípravy zajišťujeme pomocí našich stálých partnerů nezbytné podklady (polohopis a výškopis, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, biologický průzkum, laboratorní rozbory zemin, statické posouzení).

Projektované záměry projednáváme s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a majiteli dotčených pozemků, případně zařízení.

Na naše projekty poskytujeme autorský dozor. V rámci projektů zpracovaných v rámci jiných vodohospodářských kanceláří jsme pro investory schopni vykonávat technický dozor investora. 

Specializujeme se na tyto oblasti

  • Úpravy malých vodních toků
  • Malé vodní nádrže
  • Suché vodní nádrže
  • Revitalizace vodních toků
  • Ochrana před povodněmi/suchem
  • Hydrotechnická posouzení
  • Pasporty stávajících vodních děl
  • Kanalizace
  • Vodovody

Vybrané reference

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  6.1 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  5.0 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DUR,

  

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  6.1 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Dyje

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  6.8 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – Krajské ředitelství Šumperk

Stupeň: společné povolení stavby, DPS

Náklady:  1.1 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň:  DSP, DPS

Náklady:  3.2 mil bez DPH

 

Investor: Město Šumperk

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  9.8 mil bez DPH

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Náklady:  5.9 mil bez DPH

Investor: Město Šumperk

Stupeň:  DSP, DPS

Náklady:  3,3 mil bez DPH

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stupeň: DUR, DSP, DPS

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DSP, DPS

Náklady: 90,0 mil bez DPH

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stupeň: DUR

Investor: LČR, s.p., ST – oblast povodí Moravy

Stupeň: DSP, DPS

Náklady: 56,0 mil bez DPH

Projekty zpracováváme například pro: